Info om Gudenåen

Gudenå


Gudenåen ved Kongensbro.  

  

Længde ca. 176 km
Afvandingsareal 2643 km²
Niveauforskel 65 m
Vandgennemstrømning 36,6 m³/s
Udspring Tinnet Krat
65 m over havet
Udløb Randers Fjord 8 km. øst for Randers
0 m over havet
Land Danmark
Kommune (2007-) Tørring-Uldum, Brædstrup, Gedved, Ry, Silkeborg, Gjern, Kjellerup, Bjerringbro, Hvorslev, Langå, Randers og Sønderhald

 Gudenåen set mod nord

. Billedet er taget på trækstien, tæt ved Sminge Sø.
Gudenå også kaldet Gudenåen er på trods af navnet en flod beliggende i Østjylland og er med sine ca. 176 km[1] Danmarks længste vandløb, men ikke den vandrigeste - denne ære tilfalder Skjern Å. Åen og dens tilløb afvander tilsammen et areal på 2643 km².
 
 
 
 
 

 Geografi

Gudenåen har sit udspring i Tinnet Krat nordvest for Tørring, 65 m over havet (55° 54' 07" N 09° 24' 03" Ø), og har sit udløb i Randers Fjord, ved Randers 56° 28' N 10° 03' Ø. Den er sejlbar for kanofart fra Tørring og afvander et areal på størrelse med Fyn. Gudenåen er 176 km lang og løber gennem byerne Ry, Silkeborg, Bjerringbro, Langå og Randers.

Tilløb og søer

Startende ved udspringet.

 • Alsted Mølleå løber til ved Tørring.
 • Åle Bæk
 • Uldum Lilleå
 • Mattrup Å løber til kort efter Åstedbro.
 • Efter at have passeret Silkeborg-Horsens landevejen udvider åen sig efter Bredvad til de kunstige søer, der er opstået ved opstemningen til Vestbirk Kraftværk: Bredvad Sø, Naldal Sø og Vestbirk Sø.
 • I Mossø, hvis vestlige ende Gudenåen løber igennem, kommer udover søens egne tilløb også vandet fra egnene omkring Skanderborg Søerne og Ringkloster Å, som løber ud dér.
 • Salten Å løber til kort efter Mossø.
 • Efter Gudensø løber åen ind i den opstemmede Rye Mølle Sø, hvor Skærså leder vandet fra Vessø ud i åen kort før Ry. Åen falder cika 1,5 m ved Rye Mølles opstemning, der udgør en spærring for sejlads, så kanofarere må køre bådene over dæmningen og landevejen på små vogne.
 • I Birksø lidt nord for Ry modtager åen vandet fra Knudsø og Ravnsø.
 • I den store Julsø med Møgelø og Himmelbjerget som nabo er der ikke nogen større tilløb.
 • I Borresø er der udløb af vandet fra Slåensø, og i vestenden bringer Gravbæk vandet fra Thorsø og dens omgivelser ud i åen.
 • I vestenden af Brassø kommer vandet fra Vejlsø og Almindsø.
 • Silkeborg Langsø har tilløb fra Lyså og Ørnsø, som igen får vand fra Funder Å, der har sit udspring oppe ved Bølling Sø, hvor også Karup Å har sit udspring.
 • Ved Resenbro er der tilløb fra Linåen, der kommer fra Bjarup Mose.
 • Kort efter Sminge Sø løber Gjern Å ud med vand fra blandt andet Søbygård Sø på Hammel-kanten.
 • Kort før Kongensbro løber Alling Å ud i Gudenåen. Den kommer fra området omkring Mausing og løber gennem Hinge Sø, hvor også Lemming Å støder til.
 • Før åen løber ud i den opstemmede Tange Sø, er der to mindre tilløb fra øst, Gel Å og Borre Å.
 • Lige før Tangeværket er der tilløb fra Tange Å, der udspringer på Grathe Hede ved Thorning, vest for Kjellerup.
 • I Langå kommer den store Lilleå med vand nede fra egnen omkring Hinnerup og Lading, og undervejs løber den sammen med Granslev Å, der har udspring i samme område som Gjern Å.
 • Ved Fladbro kort før Randers får åen sit største tilløb fra Nørreå, der kommer fra Hald Sø ved Viborg, og som også, ligesom Gudenåen, har haft pramfart og været af væsentlig betydning for tidligere tiders transport og industri.

Se mere på Wikipedia!